ANBI

Wat is de VOMM?

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg (VOMM) bestaat al vanaf 1981. Door vrijwillige inspanning van dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gerealiseerd. Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contact bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in hulpbehoevende landen.
De steun gaat rechtstreeks naar de hulpverleners ter plekke, die een directe relatie hebben met een bij de VOMM bekende Muidenaar of Muiderberger.

Wat zijn de doelstellingen van de VOMM?

  • Bewustwording van en voorlichting over ontwikkelingssamenwerking in de gemeente.
  • Voorwaarden scheppen voor en een bijdrage leveren aan een of meer concrete projecten.

Wat doet de VOMM om deze doelstellingen te bereiken?

  • Organiseren van acties t.b.v. fondsenwerving;
  • Steunen van langjarige projecten in diverse landen, ingebracht en begeleid door een inwoner van de gemeente;
  • Publiceren van acties en resultaten in de nieuwsbrief en op de VOMM website en Facebook-pagina;
  • Samenwerken met lokale overheid en media.

Welke projecten steunt de VOMM tegenwoordig en waar?

  • Senegal: Watervoorziening, (pomp en zonne-elektromotor) voor een dovenschool in Fass Boye.
  • Mali: Here Bugu (plaats van vrede) een leef-, werk- en leergemeenschap: neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van de ander.
  • Oost Congo: Via de stichting Impaction helpen we ouders van gehandicapte kinderen in Ulvira met een financiële toelage per week. 
  • Incidentele hulp

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Door te klikken op VOMM Statuten en huishoudelijk reglement opent u het pdf-bestand, met het huishoudelijk reglement dat tijdens de vergadering d.d. 29 maart 2022 werd goedgekeurd.

Jaarstukken 2023 en Begroting 2024

De stukken van de Algemene Vergadering van 17 april 2024 vindt u zowel het secretarieel verslag als het financieel verslag over 2023 en de begroting 2024. De toelichting op de realisatie 2023 en de toelichting op de begroting 2024. De kascommissie is ook al bijeen geweest en de administratie gecontroleerd. Daarnaast de concept notulen van de algemene vergadering van 4 april 2023, het verslag van de kascommissie is ook toegevoegd. Klik op ALV 17-04-2024 alle stukken over 2023.

ANBI-status

Per 1 januari 2008 is de VOMM aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). (RSIN: 816122027)
Omdat de VOMM door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, betekent dit dat uw gift aftrekbaar kan zijn.
U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Wilt  u hiervan gebruik maken, klik dan op de volgende link: anbi overeenkomst periodieke gift in geld vomm.

Na ontvangst van de ingevulde overeenkomst zal de VOMM deze ondertekenen en aan u retourneren.

Bereken met deze rekenhulp hoeveel u kunt besparen of extra doneren.

Jaarverslag 2022 en Beleidsplan 2021-2024

Het officiële  Jaarverslag 2022 is hier te openen. Het is meer dan het verslag van de secretaris tijdens de ALV. Het geeft een goed inkijkje in wat we doen, wat we bereikt hebben en wat minder goed ging.
In het beleidsplan 2021 – 2024 geven we aan wat we de komende jaren willen bereiken, wat de taken zijn van de bestuurders en wat de verantwoordelijkheden van de projectmanagers inhoudt. Ook geeft dit weer waar we op de langere termijn met onze huidige projecten voor staan.
Wij wensen u veel leesplezier.