ANBI

Wat is de VOMM?

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg (VOMM) bestaat al vanaf 1981. Door vrijwillige inspanning van dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gerealiseerd. Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contact bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in hulpbehoevende landen.
De steun gaat rechtstreeks naar de hulpverleners ter plekke, die een directe relatie hebben met een bij de VOMM bekende Muidenaar of Muiderberger.

Wat zijn de doelstellingen van de VOMM?

  • Bewustwording van en voorlichting over ontwikkelingssamenwerking in de gemeente.
  • Voorwaarden scheppen voor en een bijdrage leveren aan een of meer concrete projecten.

Wat doet de VOMM om deze doelstellingen te bereiken?

  • Organiseren van acties t.b.v. fondsenwerving;
  • Steunen van langjarige projecten in diverse landen, ingebracht en begeleid door een inwoner van de gemeente;
  • Publiceren van acties en resultaten in de nieuwsbrief en op de VOMM website en Facebook-pagina;
  • Samenwerken met lokale overheid en media.

Welke projecten steunt de VOMM tegenwoordig en waar?

  • Nepal: een kindertehuis en medische post in Doskilo, en sinds de aardbeving hulp voor noodbehuizing school en dorpelingen;
  • Mali: Here Bugu (plaats van vrede) een leef-, werk- en leergemeenschap: neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van de ander.
  • Ghana: een gezondheidscentrum voor en door de bewoners van Atsiekpoe en omgeving. Als VOMM zijn we ingestapt op het moment dat het dak gerealiseerd moest worden.
  • Incidentele hulp. In 2020 helpen we de Muiderbergse Yessica Loudon door het financieren van 10 bijenkasten in Kenia. Zij zou via PUM uitgezonden naar Kenia, maar Corona stak daar een stokje voor.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Door te klikken op VOMM Statuten en huishoudelijk reglement opent u het pdf-bestand.

Jaarstukken 2021

In de stukken van de algemene vergadering van 29 juni 2021 vindt u zowel het secretarieel als het financieel verslag over 2020. Daarnaast de concept notulen van de algemene vergadering van 29 juni 2021. Klik op ALV alle stukken 2021

Klik voor het concept verslag van de ALV d.d. 29 juni 2021

ANBI-status

Per 1 januari 2008 is de VOMM aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). (RSIN: 816122027)
Omdat de VOMM door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, betekent dit dat uw gift aftrekbaar kan zijn.
U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris. Wilt  u hiervan gebruik maken, klik dan op de volgende link: anbi overeenkomst periodieke gift in geld vomm.

Na ontvangst van de ingevulde overeenkomst zal de VOMM deze ondertekenen en aan u retourneren.

Bereken met deze rekenhulp hoeveel u kunt besparen of extra doneren.