The Green Clinic in Atsiekpoe Ghana

OP een van haar projectreizen ontmoette Trudi van Dorssen de zeer bevlogen Nederlandse gezondheidswerker Cindy Noordermeer. Bevlogen op het gebied van HIV, diëtetiek, landbouw en toerisme. 
Nu runt ze een toerismebureau en begeleidt ze diverse ontwikkelingsprojecten in Ghana via de stichting Stepping Stones for Africa (SSFA). Op diverse reisbestemmingen komt ze in contact me de lokale bevolking en ziet en hoort de noden van de dorpsbewoners.

Zo kreeg ze in Atsiekpoe te horen dat men daar heel graag een kleine kliniek voor moeder-kind-zorg wil. Een soort van eerstelijns gezondheidscentrum met verloskunde en consultatiebureau. Met haar hulp is ze in overleg getreden met de regionale overheid, districtsziekenhuis en met de lokale bevolking zelf. Het is een lange termijn project geworden. De clinic gaat er komen, want de fundering ligt er al enkele jaren, de muren zijn nu opgebouwd en men is nu aan het werven voor de aanleg van het dak.
Als het gebouw er staat heeft de overheid toegezegd dat zij voor de professionele invulling zal zorgdragen.

Wij als VOMM zijn dit project ingestapt op het punt dat het geldbedrag voor het dak er bijna was. Het sprak ons zo aan omdat het een project van de bevolking zelf is, dat er zelf hard gewerkt wordt om het geld bij elkaar te krijgen én het bouwwerk gezamenlijk en met professionele bouwvakkers wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt het op een ‘groene’ en milieu-verantwoorde methode gebouwd (Green Clinic)