Projecten

Here Bugu – Mali

VOMM ondersteunt project in Mali Het in 2009 opgerichte leef-, werkgemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) krijgt van de VOMM een bijdrage voor onderwijs aan de kinderen, die daar les krijgen in kleinere klassen dan in de staatsscholen. Het is opgericht door de Malinees Baba Traoré en de Nederlandse Yvonne Gerner. Het project werkt aan een duurzame ontwikkeling...

Read more ...

Silent Work

De VOMM startte in 2023 met doneren aan “Silent Work”. “Silent Work” is een organisatie opgericht door Wiljo Oosterom uit Nederland. Zij emigreerde naar West Afrika. Daar heeft ze in de loop van jaren haar kennis en netwerk gebruikt om een aantal lokale initiatieven te ondersteunen op gebied van onderwijs, voedsel, waterkwaliteit en gezondheid. Bijzonder...

Read more ...

Waar moet een project aan voldoen om een VOMM-bijdrage te ontvangen

Projectvoorwaarden
Om een juiste afweging te maken om wel of niet in te gaan op een bijdrageverzoek.
  1. De aanvrager moet een relatie met gemeentelid uit Muiden of Muiderberg hebben (gehad).
  2. Het project moet een bereikbaar doel hebben met uiteindelijk een zichtbaar resultaat.
  3. VOMM zal gezien de omvang van haar budget alleen kleinschalige projecten kunnen helpen.
  4. De bijdrage zal een ‘kontje’ zijn in de doelstelling van het project.
  5. VOMM is geen rampenfonds.
  6. Een bijdrage van een paar duizend euro moet een essentiële verandering teweeg kunnen brengen aan het project.
  7. Het project moet streven naar zelfredzaamheid, de bijdrage zal in die richting een investering zijn.
  8. De bijdrage zal gaan naar een ‘derde wereld’ land.
  9. Er mogen geen gelden aan een strijkstok blijven hangen.
  10. Het gaat niet om hulp aan een enkel individu.