€ 6014.80,- voor Wandelen voor Water

Op donderdag 21maart liepen de schoolkinderen van de vier basisscholen in de voormalige Gemeente Muiden weer langs de Noordpolderweg en de Dijkweg een 10 km wandeling tussen Muiden en Muiderberg.
De sponsorloop voor een waterproject in Mali – West-Afrika – leverde maar liefst € 6014,80 op. Zie voor meer informatie bij projecten Here Bugu.

Lees verder

ALV 27 februari om 20:30 uur in de Rijver

Beste leden en andere geïnteresseerden,
Eind van de maand vindt de ALV plaats. Voor de pauze zullen we de formele agendapunten behandelen, na de pauze de verslagen van de contactpersonen over hun project.  
De stukken, notulen vorige ALV, secretarieel en financieel verslag, kunt u vinden het menu ANBI.
Wij zien u graag in de Rijver, Nienhuis Ruyskade 26 Muiderberg.

Nieuw VOMM project

Sinds de bestuursvergadering van november 2018 hebben we via skype gesproken over het project ‘The Green Clinic’ in Atsiekpoe in Ghana. In Ghana zat Cindy Noordermeer achter de laptop en zij lichtte het project van de bewoners van Atsiekpoe, een afgelegen dorp aan de Volta rivier.

Lees verder

VOMM ondersteunt project in Mali

Het in 2009 opgerichte leef-, werkgemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) krijgt van de VOMM een bijdrage voor onderwijs aan de kinderen, die daar les krijgen in kleinere klassen dan in de staatsscholen. Het is opgericht door de Malinees Baba Traoré en de Nederlandse Yvonne Gerner.
Het project werkt aan een duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van extreem armen. De stichting tracht door opleiding en betaald werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.
In Mali is sprake van een groeiende ongelijkheid tussen arm en “rijk”. Dit drijft de allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement van waaruit zij steun zoeken bij- en doelwit worden van radicale organisaties. Lees verder