Schoon Water in Atsiekpoe (Ghana)

Vandaag 23 januari ontvingen we foto’s van de officiële ingebruikneming van de nieuwe schoonwatervoorziening voor het dorp.
Met Kerstmis sijpelden de eerste druppels uit de tank. Het gezuiverde water wordt op zonne-energie uit de grond gepompt (50 m diep).
De bewoners hebben zelf meegewerkt aan de bouw van de installatie samen met de ingenieurs van Maji-Project.
Er is een waterbeheerteam opgericht die de vergoeding per liter water gaan vaststellen en het onderhoudsteam gaan aanwijzen.
De gebruikers gaan een paar centen per 10 liter betalen om zo het onderhoud en de opleiding van minimaal 4 bewoners te kunnen financieren.

feestelijke ingebruikname eerste waterpomp in Atsiekpoe (Ghana)

de VOMM-krant is uit

In december 2021 is bij alle bewoners van Muiden en Muiderberg de VOMM-krant bezorgd. Het geeft een goed beeld waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest en hoe de stand van zaken is bij de projecten die we ondersteunen.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat het u stimuleert zich als lid aan te melden.

Rabo Clubsupport 2021

RABO Club Support actie: u heeft op ons stem gestemd!  
De VOMM deed dit jaar mee aan de RABO Club Support actie.

Om te communiceren met de bewoners van Muiden en Muiderberg hebben we een website en Facebookpagina en zitten we inmiddels ook op Instagram, sturen we digitale nieuwsbrieven aan de leden maar willen we liefst 1 à 2 keer per jaar een papieren VOMM-krant voor alle bewoners in Muiden en Muiderberg in de bus doen. Dat brengt behoorlijk wat kosten met zich mee, die we liever niet ten kosten laten gaan van onze projecten in Mali, Nepal en Ghana.

Het leverde een bedrag op van € 581,52 op.

Vorig jaar deden we ook mee met deze actie en toen bleek dat leverde € 495,- op..

Luuk Donders, voorzitter