Waterprojecten Kenia

Nieuw project Imbirikani 2016-2017

Dit project is succesvol afgesloten: onder betere weersomstandigheden zijn begin januari 2018 de treches gegraven én komt er al groen te voorschijn.

 1. Algemene Organisatiegegevens

Naam organisatie Westerveld Conservation Trust
Projecttitel WALD – Westerveld Agricutural and Livestock Development
Naam contactpersoon Marco Greve
Website http://westerveld.squarespace.com/who-we-are/
 1. Doel

  Het doel van het project is tweevoudig:
  – Het stoppen van erosie
  Het herstel van de watervoorziening in het gebied waardoor het weer mogelijk is voor de lokale bevolking om zichzelf te voorzien van water en voedsel.

 2. Achtergrond

  a) De achtergrond/aanleiding van het initiatief
  Peter Westerveld heeft de techniek ontwikkeld om door middel van Contour Trenchen regenwater duurzaam op te vangen. Hiervoor graaft hij geulen op de plaatsen waar het meeste regenwater de berg afstroomt of in het landschap samenkomt. Op deze plaatsen herstelt de vegetatie snel waardoor de erosie stopt. en dat is dan weer aanleiding voor een regelmatigere regenval. Wanneer dit toegepast wordt op de voldoende en juiste plekken in het landschap en in het hydrologisch systeem biedt dit ook de kans om de watervoorziening in een groot gebied te herstellen en daarmee ook het regionaal klimaat. De eerste toepassing hiervan gebeurt in Kenia in een gebied tussen Malindi en het achterland van de Kilimanjaro. Er zijn reeds gebieden gecontour trenched ( Rombo/ Olasiti/Meshanani/ ). Tussen de Kilimajaro en de Chyllu Hills National Park , ligt een uitgebreid gebied dat door de lokale bevolking De Group Ranch Imbirikani, een Maasai gemeenschap, gebruikt wordt als grasland voor hun kuddes van koeien en geiten. Het gebied kent nu versnelde problemen met erosie. Daardoor komt hun middel van voortbestaan in gevaar. Door een gebied te contour trenchen dragen we bij aan het stoppen van de erosie en het herstel van de watervoorziening.
  b) De urgentie van het initiatief.
  Als niets ondernomen wordt zal het land verder achteruit gaan en zullen de Maasai dit land moeten verlaten. Na de laatste regens hebben de Maasai hun kuddes naar de kuststreek gebracht waar ze tijdelijk hebben kunnen grazen. Het is een tijdelijke oplossing omdat daar anders problemen van overbegrazing ontstaan. Wij kiezen voor dit gebied omdat de lokale bevolking weinig aandacht krijgt. De meeste steun gaat naar de nationale wildparken die belangrijk zijn voor toerisme. Wij willen deze vergeten gebieden en bevolking helpen.

 3. Initiatiefnemer

  a) Westerveld Conservation Trust is reeds meer dan 15 jaar betrokken bij landherstel en hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan het herstel van het watersysteem van een gebied. Door haar jarenlange aanwezigheid in het gebied heeft Westerveld Conservation Trust unieke kennis over de aanpak en techniek die daar noodzakelijk zijn. Peter Westerveld heeft zijn ideeën voor het herstel van het gebied voldoende kunnen uitwerken in ontwerpen waardoor de uitvoering ervan mogelijk is.
  b) Verantwoordelijkheid voor de uitvoering
  De uitvoering is in handen gegeven van de lokale organisatie die ook zorg draagt voor de ontwikkeling van de lokale economie.
  Samen met Michiel Nijsen die afgestudeerd is op het werk van Peter Westerveld, Lesale Odupoi een research scientist van Kenya Wildlife Service, Soila Sayialel die verantwoordelijk is voor de community relaties is Hans Bruijntjes als lokaal manager verantwoordelijk voor de uitvoering. Hans Bruijntjes leeft en werkt in Kenia gedurende meer dan 10 jaar.

 4. Management en toezicht

  WCT begeleidt en houdt toezicht op WALD voor de lokale implementatie organisatie.

 5. Activiteiten

  Een gebied van 20 km2 wordt voorbereid en zal uiteindelijk gecontour trenched worden.
  Het gebied ligt op de volgende coördinaten: -2.633281, 37.499217.
  Samen met de lokale experts wordt eerst een verder onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een ondergrondse watertafel, hoe de stromingen in het afwatergebied lopen, de neerslag per regenseizoen uitgewerkt in hoeveelheid en frequentie in dagen. Deze gegevens worden gebruikt om het ontwerp te maken voor de infiltratie geulen. Op basis van dit ontwerp worden de voorbereidingen in het land getroffen en worden de eerste geulen gegraven. Daar waar gestart wordt zal een herinneringsmerk opgehangen worden voor de bijdrage van VOMM en WCT voor het herstel van dat specifiek stuk grond.

 6. Resultaten en bereik

  Zoals eerder beschreven hopen we hiermee het begin van een duurzaam watervoorzieningsherstel te realiseren.
  We bereiken hiermee dat de lokale bevolking in de directe nabijheid watervoorziening heeft.
  We dragen bij aan klimaatbestrijding door het uiteindelijk herstel van 20 km2 grasland. Hiermee wordt het mogelijk voor anderen om economische activiteiten te ontwikkelen op dit stuk land.

 7. Planning initiatief

  We hopen te starten na de regens in april of mei 2016. Hiervoor dient echter het bodemonderzoek te worden gerealiseerd waar deze aanvraag voor ingediend wordt.

Watervoorziening in woestijngebieden. Projecten uit het recente verleden

Oorzaken voor woestijnvorming – een vicieuze cirkel

Als gevolg van verkeerd landgebruik, gebrekkig watermanagement, grootschalige ontbossing en klimaatverandering zijn grote dele van Afrika verandert in een woestijn. Deze verandering leidt tot een vicieuze cirkel. De getroffen gemeenschappen worden gedwongen om zo veel mogelijk voedsel, energie, huisvesting en inkomen uit het nog overbleven vruchtbaar land te genereren. Om dit te kunnen bereiken wordt er meer woud omgehakt en het land wordt weer verder uitgeput.

Ervaring leert dat minder bos leidt tot minder regen. Waar de vegetatie verdwijnt wordt er minder vocht vastgehouden en kan minder vocht verdampen wat weer in minder neerslag resulteert. De betroffen gebieden kampen met een gebrek aan regen. En als het wel regent dan zijn de buien zo hevig dat daardoor destructieve waterstromen ontstaan die de overgebleven vruchtbare bovenlaag meesleuren. Bovendien heeft bij een gebrek aan vegetatie de wind en water vrijspel en is de bodem blootgesteld aan erosie. Hierdoor verdwijnt weer de vruchtbare bovenlaag. Omdat de grond uitdroogt neemt het zoutgehalte van de bodem toe waardoor de grond onvruchtbaar wordt. Door de intensiteit van de zon, de lage luchtvochtigheid en gebrek aan schaduw wordt de toplaag (kei)hard waardoor regenwater niet meer in staat is om de bovenlaag van de grond te door dringen. Vegetatiegroei wordt daardoor nagenoeg onmogelijk . Al deze elementen versterken elkaar en de verwoestijning van een gebied is een feit.

Verwoestijning draagt bij tot voedselonzekerheid, verdwijning van de biodiversiteit en armoede, en kan leiden tot sociale en politieke spanningen.

Het gebied van Amboseli in Kenia- het leefgebied van de Masai – pal ten noorden van de berg Kilimanjaro, is daar één van de meest schrijnende voorbeelden van.

De woestijn wordt weer groen.

Peter Westerveld – een Muiderberger die meer dan dertig jaar in Afrika heeft gewoond – heeft een methode ontwikkeld om het proces van woestijnvorming ten goede te keren waardoor vegetatiegroei in de betroffen gebieden weer mogelijk wordt.

 

Peter Westerveld, in het Ambosoli gebied, Kenia

Zijn methodiek is gericht op de opbouw van de ondergrondse watervoorraad en de aanpak heft de boven genoemde vicieuze cirkel op verschillende momenten op. De aanpak is gebaseerd op het graven van zogenaamde “contour trenches” . Dit zijn geulen die de contouren van het land volgen en 1 meter diep zijn en daarmee dieper dan de harde toplaag. De ‘trenches’ vangen het regenwater op en zorgen ervoor dat het water nu wel opneembaar is en niet wegstroomt. Hierdoor wordt het water ondergronds opgeslagen, dus verdampingsvrij. Als gevolg hiervan kan een veel grotere hoeveelheid van het regenwater gebruikt worden voor mens en dier. Het graven van ‘trenches’ op de hogere delen van een helling heeft nog een belangrijk effect. Het onderbreekt waterstromen die voor veel erosie zorgen. Het water verdwijnt nu niet met enkele meters per seconde maar verplaatst zich met enkele meters per jaar ondergronds. Ook in de droge tijd beschikt de bodem over voldoende water. Deze effecten samen zorgen voor het herstel van de groene vegetatie en maakt landbouw weer mogelijk in deze gebieden. Door de vegetatie wordt verdere erosie ook sterk verminderd. In tweede instantie zorgt het herstel van de vegetatie voor meer neerslag in de betroffen regio. Bovendien kan het ondergronds opgeslagen water gebruikt worden als drinkwater.

Illustratie werking contour trenches Illustratie werking contour trenches
Illustratie werking contour trenches Illustratie werking contour trenches

Contour trenches met nieuwe vegetatie

Contour trenches met nieuwe vegetatie

Contour trenches met nieuwe vegetatie

Contour trenches met nieuwe vegetatie

De VOMM doet mee – Wandelen voor Water

Peter Westerveld brengt deze techniek van “contour trenches” in samenwerking met lokale gemeenschappen in Afrika, succesvol in praktijk. Peter Westerveld werkt sinds de jaren 90 samen met de lokale Masai in Amboseli, Kenia.

Werkoverleg

Werkoverleg

De VOMM realiseert jaarlijks de actie “Wandelen voor Water”. Deze actie is een sponsorloop waarbij de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van de vier basisscholen in Muiden en Muiderberg een wandeling maken van Muiden naar Muiderberg en omgekeerd. Het hierbij door de scholieren van Muiden en Muiderberg opgehaalde sponsorgeld komt geheel ten goede aan het project. Het is in het verleden gebruikt om in het gebied van Amboseli in Kenia de methodiek van “contour trenches” toe te passen en voor de mensen daar – de Masai – een volk van veehouders- de leefomstandigheden te verbeteren. In een uitgedroogd en vegetatiearme omgeving is het voor hen toenemend moeilijker om schoon drinkwater en voedsel voor hun vee te vinden. Door aanleg van trenches en aanvullend een dam is het gelukt te midden van het droge woestijngebied op het gebied van een Masaidorp een plek met permanente vegetatie te creëren. De chief van het Masaidorp in Amboseli, Mr. BF Jakson, heeft ons laten weten dat hun gebied nu weelderig groen is en schoon water beschikbaar is voor mens en dier. Men wil dit werk voortzetten en voor nog meer mensen in dit gebied in Kenia de leefomstandigheden verbeteren door herstel van watervoorziening en vegetatie. De Masai hebben de Olgulului Group Ranch en een Community Based Organisation opgericht en onlangs verzocht deze aanpak gezamenlijk in te voeren in hun gehele gebied van 1000 km2.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.