The Green Clinic in Atsiekpoe Ghana

Op een van haar projectreizen ontmoette Trudi van Dorssen de zeer bevlogen Nederlandse gezondheidswerker Cindy Noordermeer. Bevlogen op het gebied van HIV, diëtetiek, landbouw en toerisme. 
Nu runt ze een toerismebureau en begeleidt diverse ontwikkelingsprojecten in Ghana via de stichting Stepping Stones for Africa (SSFA). Op diverse reisbestemmingen komt ze in contact me de lokale bevolking en ziet en hoort de noden van de dorpsbewoners.

Zo kreeg ze in Atsiekpoe te horen dat men daar heel graag een kleine kliniek voor moeder-kind-zorg wil. Een soort van eerstelijns gezondheidscentrum met verloskunde en consultatiebureau. Met haar hulp is ze in overleg getreden met de regionale overheid, districtsziekenhuis en met de lokale bevolking zelf. Het is een lange termijn project geworden. De clinic gaat er komen, want de fundering ligt er al enkele jaren, de muren zijn nu opgebouwd en men is nu aan het werven voor de aanleg van het dak.
Als het gebouw er staat heeft de overheid toegezegd dat zij voor de professionele invulling zal zorgdragen.

Wij als VOMM zijn dit project ingestapt op het punt dat het geldbedrag voor het dak er bijna was. Het sprak ons zo aan omdat het een project van de bevolking zelf is, dat er zelf hard gewerkt wordt om het geld bij elkaar te krijgen én het bouwwerk gezamenlijk en met professionele bouwvakkers wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt het op een ‘groene’ en milieu-verantwoorde methode gebouwd (Green Clinic).

Het groene dak zit er op, de binnenzijde is gestuct en nu is het de toiletgroep nog dat gerealiseerd moet worden. Daarvoor hadden we de Wandelen voor Wateractie in maart 2020 omgedoopt tot Gaan voor Ghana. Maar ja daar kwam de eerste corona-lockdown tussendoor en werd een en ander afgeblazen.
We zijn naarstig op zoek naar een alternatief, waar geen grote groepen bijeen zullen zijn.

Door onze begrote jaarlijkse bijdrage, en door een sponsorverzoek naar aanleiding van VOMM’s 40 jarig bestaan kon bijgedragen worden aan het bouwen van een waterpomp.
.

Inmiddels, we spreken van maart 2022, is er wel gewandeld en is er ruim € 3.500 bijeen gelopen. Daarnaast kwam daar de begrote bijdrage van € 2.500 bovenop en daarmee kan het toiletgebouw verder afgewerkt worden en kan er schoon water vanaf de nieuw waterpomp naar de kliniek geleid worden.

Met deze laatste bijdrage is onze bemoeienis met het project in Atsiekpoe afgesloten. Wij wensen de bewoners van Atsiekpoe en omgeving een gezond leven met schoon water.