Namjung, Nepal

Nepal – Namjung, Doskilo en omgeving

Medio juni 2013 maakt VOMM kennis met Trudi van Dorssen. Zij meldde het project Namjung te Nepal aan bij de VOMM. Ze heeft in de voorgaande jaren enkele malen Namjung bezocht en kennis gemaakt met Krishna Shrestha. Hij is de ‘vader’ van het kinderhuis, dat met hulp van de Nederlandse stichting Namaste Projects mogelijk is gemaakt.
Trudi heeft op haar school in de Watergraafsmeer vele malen projecten georganiseerd voor goede doelen in verre landen. Één van die projecten had als doel toilethuisjes te bouwen voor de families in het dorp Namjung.
Een jaar na de afloop van dit project in 2013 bezocht Trudi Nepal om te zien wat er in het dorp met het geld was gerealiseerd. Het geld was goed besteed, de dorpsbewoners waren blij met de verbetering van hun leefomgeving, hygiëne en privacy.

Daarna klopte zij aan bij de VOMM met de vraag voor afsluitbare boekenkasten en boeken voor de lokale schoolbibliotheek.

Het bestuur besloot om € 500,- te doneren aan dit boekenproject en probeert dit project middels een ‘Free Library’ kast in de Rijver te promoten. En hiermee startte het Nepal-Namjung project.
In 2014 hebben we wederom € 500,- overgemaakt voor boekenkasten en boeken voor scholen in de omliggende dorpen. Krishna wilde ook anderen hiermee helpen, Het is moeilijk voor de Nepalees om niet te delen.
In Muiderberg is op de Brink extra aandacht besteed aan Nepal. 
Door een nieuwe sponsor van de VOMM, stichting Helder Gooise Meren, konden we nog eens extra
€ 1.000,- bijdragen aan het microkredieten programma voor de vrouwengroepen van Das Kilo.

In april 2015 schudde de aarde en dat maakte het halve dorp Namjung dakloos. Ook de school stortte voor een groot deel in en was niet meer veilig om nog te gebruiken. Wat we nooit doen is de gevolgen van een ramp financieren. Deze keer is ons projectdorp echter getroffen en hebben we huis-aan-huis een folder met verzoek tot eenmalige donatie. Dit leverde € 3.350,- op. In Namjung heeft de dorpsraad besloten, dat het opbouwen van de school prioriteit heeft. Krishna, onze contactpersoon in Nepal maakt deel uit van deze raad. 500 kinderen zijn nu ruim een maand verstoken van onderwijs, hangen thuis wat rond en moeten de traumatische ervaring van de aardbeving verwerken. Onderwijs, bij je vrienden zijn, de dag zinvol doorkomen, moet daarbij helpen. De VOMM helpt met de aanschaf van materialen als zinkplaten en bamboepalenvoor de provisorische opbouw om de regentijd door te komen.
Later dat jaar hebben we van de lokale kerkgemeenschappen nog € 350,- en van stichting Helder GM weer € 1.000 ontvangen. Daarvoor hebben 17 kinderen uit de lagere kasten een scholarship (beurs) en uniform ontvangen.
Onze eigen bijdrage en een gelijke bijdrage van stichting Helder GM (samen € 2.000,-) hebben in 2016 de vrouwengroepen in Abu Khareini en Dhuwakat microkredieten kunnen verlenen aan vrouwen die enerzijds land en zaden en anderzijds dieren kunnen aanschaffen voor hun agrarische activiteiten. De stand van de kredieten wordt in het dorpshuis op grote borden openbaar bijgehouden.
Op 16 november 2017 houdt Berend Jan Kroessen, vriend van de Muider Jan Maat, een voordracht in zaal Gieling, waar hij zijn belevenissen van een half jaar in Nepal en in het bijzonder rondom Namjung met ons deelt. Hij heeft daar tevens als docent lichamelijke oefening gefunctioneerd. De cultuurverschillen blijken groter dan verondersteld werd.

De huur van het kinderhuis in Bhaktapur, dat in de nabijheid van Katmandu ligt wordt ondraaglijk groot. En het lijkt de leiding beter om de kinderen ook dichter bij hun eigen omgeving verder te laten opgroeien dan in een grote stad. Kortom Namaste Projects en Krishna hebben besloten de huur op te zeggen en een huis te bouwen in Das Kilo. VOMM heeft toegezegd om de stal voor de dieren die bij het huis gaan horen te financieren. Daarvoor is in samen met de toegezegde hulp van stichting Helder in 2017 € 2.000, overgemaakt.
Toen bereikte ons het bericht dat door de aardbeving de loop van het water is veranderd. De vertrouwde waterpunten in het dorp staan droog. Door een NGO is een nieuwe waterbron
aangeboord en wordt het water in een groot reservoir vastgehouden. Vandaaruit wordt het water verder via waterleiding geleid naar nieuwe waterpunten. Helaas bleven de lager gelegen delen van het dorp Namjung verstoken van water. 
Aan de VOMM is gevraagd om een bijdrage aan de aanleg van de waterleiding te leveren.

Ook de bewoners moeten naar draagkracht een bijdrage leveren wil een en ander rond komen. In de vorm van geld en arbeid.
In maart 2018 hebben we dit project tot doel van de
jaarlijkse Wandelen-voor-Water-actie gesteld. Dit heeft een mega bedrag van € 7.000,- opgeleverd.

In de wetenschap dat er geld uit Muiden/Muiderberg zou komen zijn ze al begonnen met de het graven van de sleuven voor de waterleidingbuizen. Bewoners uit het dorp hebben de handen uit de mouwen gestoken om de geulen in de steenachtige grond houwen. Daarna kon de aanleg van de leidingen beginnen. Deels onder de grond, deels erboven.
Ook werden er nieuwe watertappunten aangelegd en oude tappunten werden hersteld.
Nu kunnen ongeveer 100 families (500 personen) op loopafstand van hun woning gebruik maken van de gezamenlijke tappunten.
Enkele maanden later kregen we vol trots foto’s en filmpjes van de aangelegde waterpunten in het dorp Namjung. Video

In 2019 is het nieuwe kinderhuis in Doskilo in gebruik genomen. De benedenruimte is een kleine medische post geworden voor de bewoners uit de omgeving. Ook is er een apotheek-uitdeelpost gestart. Voor dit laatste is onze jaarlijkse bijdrage gebruikt.

In 2020 hebben we zonnepanelen en accu’s gefinancierd, opdat de stroomvoorziening nu 7×24 uur gegarandeerd is. Zodat medische handelingen maar ook het huiswerk maken niet gestoord wordt door stroom-(licht)uitval.

 

2021 stond in het teken van de covid pandemie. Er was dringend behoeft aan mobiele zuurstofapparaten in de apotheekuitgiftepost. Wij hebben er met onze bijdrage twee kunnen financieren. Daarnaast hebben we een donatie gedaan voor voedselpakketten aan die inwoners die door de pandemie geen inkomen meer hadden, doordat de markten gesloten waren.

In 2022 is een bijdrage gegeven aan de lokale vrouwengroepen van Doskilo en omgeving als startkapitaal voor de microkredieten-pot. Hierdoor kunnen vrouwen ten behoeve van hun eigen onderhoud investeringen doen die ze dan binnen een half jaar dienen terug te betalen. 

De VOMM heeft besloten het project per 31 december 2022 af te sluiten. Wij wensen Krishna en stichting NamasteProjects veel succes met hun werkzaamheden en bemoeienissen voor het kinderhuis en de bewoners van Dos Kilo en omgeving