Categorie archief: Geen categorie

RABO Club Support actie: stem ook op ons!

De VOMM doet dit jaar me aan de RABO Club Support actie.
Om te communiceren met de bewoners van Muiden en Muiderberg hebben we een website en Facebook, sturen we digitale nieuwsbrieven aan de leden en hebben we 1 à 2 keer per jaar een papieren VOMM-krant voor alle bewoners in Muiden en Muiderberg. 

De website heeft een upgrade nodig, maar hier zijn kosten aan verbonden. Principieel willen we interne uitgaven niet ten koste laten gaan van de donaties en contributies van leden voor de diverse projecten.

Bent u lid van de RABO Bank Amstel en Vecht, dan ontvangt u een mail met de mogelijkheid vijf stemmen uit te brengen waarvan er twee naar één doel mogen.
Door op ons te stemmen steunt u de VOMM financieel zonder dat dit uzelf iets kost.

Als u klant bent van de Rabobank betekent dat nog niet dat je ook automatisch lid bent. Nog geen lid? Regel het dan op tijd zodat u ook meekunt stemmen met Rabo ClubSupport Actie! Een lidmaatschap is gratis. Lid worden en stemmen gaat gemakkelijk via Rabo App of via internetbankieren.

Fijn als u op ons stemt!

Luuk Donders, voorzitter

Nieuwsbrief juli 2020

In juli hebben we alle leden een nieuwsbrief gezonden, per mail of per post -aan de mensen waarvan we geen emailadres hebben.
Daarnaast hebben ook alle leden een verzoek gekregen hun jaarlijkse bijdrage aan de penningmeester over te maken.

Open de nieuwsbrief door er op te klikken.

Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief digitaal, geef dit dan door aan penningmeester@vomm.nl.

Geen Wandelen voor Water in maart

Eigenlijk was op 26 maart Gaan voor Ghana, de variant van Wandelen voor Water, gepland. Dat gaat gezien de Corona crisis niet door.
Wanneer we het wel kunnen organiseren en in welke vorm we dat dan zullen doen is afwachten, we zullen zeker een creatieve oplossing vinden.

Algemene Leden Vergadering 11 maart

Beste leden en andere geïnteresseerden,
Op 11 maart vindt de ALV plaats. Voor de pauze zullen we de formele agendapunten behandelen, na de pauze de verslagen van de contactpersonen over hun project.
Trudi van Dorssen is dan juist teruggekeerd van haar bezoek aan het oude en nieuwe project in Nepal, zij zal hier uitgebreid verslag van doen.  
De stukken, notulen vorige ALV, secretarieel en financieel verslag, kunt u vinden het menu ANBI. of klik op ALV stukken
Wij zien u graag in zaal Gieling in de Weesperstraat 82 in Muiden,
Aanvang 20:00 uur.