Categorie archief: Geen categorie

Algemene Leden Vergadering

Op 17 april a.s. houden wij onze jaarlijkse ALV in Muiden en wel bij Stadscafé Gieling.
(Weesperstraat 82, 1398 XZ Muiden)
We beginnen om 20:00 uur. Na de formele vergadering lichten de projectcoördinatoren toe wat VOMM in Senegal, Mali en DR Congo bijdraagt. Wat het effect van onze kleine bemoeienis kan betekenen.

Alle leden hebben inmiddels via de mailserver of per persoonlijk bezorgde post een uitnodiging ontvangen. De stukken zijn hier te downloaden.
Als uw printer pdf-booklet-printen ondersteunt, krijg je een klein boekje van 6 pagina’s.

We hopen dat we vele leden mogen ontmoeten.

Het was koud maar gezellig en het leverde een prachtig bedrag op!

Zo’n honderd leerlingen uit Muiden en dito zoveel uit Muiderberg liepen op de eerste echte maar koude lentedag over de Dijkweg en Noordpolderweg op en neer. Zij hebben zich laten sponsoren om daarmee een waterpomp in een wijk van Uvira (DR Congo) aan te kunnen leggen.
Alle envelopjes zijn inmiddels binnen en opgehaald en toen begon het grote tellen. Wat hebben die kinderen hun best gedaan. Maar liefst € 7.070,-.
Door een bijdrage van Serviceclub de Lions Gooise Meren konden de onkosten behoorlijk worden gedrukt.
Daar kan Gilbert Mututsi en zijn team in Congo mee vooruit lijkt ons.

Wandelen voor Water 2024

In de week van 11 maart hebben basisschoolkinderen voorlichting gehad over de behoefte aan schoon water. Op de foto hieronder wordt water gewonnen uit een plas van een bijna uitgedroogd beekje in de wijk Kasenga.

Wij -in Nederland- hebben wel 5 kranen in huis; zelfs voor het spoelen van het toilet, de was- of afwasmachine.
Waar de kinderen nu voor gaan wandelen is voor een wijk met wel honderden huizen, zonder een kraan of tappunt. Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Zelfs op een camping kunnen we makkelijker aan schoonwater komen.

En dan wandelen ze ook nog voor een van de armste wijken met de meeste kinderen met een beperking. Zie voor onze overige activiteiten in Oost-Congo onder het menu projecten.

Is er niemand bij u langs geweest dan kunt u via deze QR-code alsnog doneren.
Of maak uw bijdrage over op onze rekening NL66 RABO 0343 1299 65 t.n.v. VOMM o.v.v. Wandelen voor Water 2024

Het aanmeldformulier werkt niet meer

个人简历图标-有SVG,PNG,EPS格式-寻图标

Een tijdlang heeft het aanmeldformulier voor nieuwe leden niet gewerkt.
Jammer jammer, maar nu doet hij het weer.
Er zat een ‘slot’ op maar we konden de ‘sleutel’ niet vinden.

Dat schreef ik vorige week, echter we werden bestookt met honderden spamberichten en hebben de mogelijkheid stopgezet.
Mail ons voor aanmelden als nieuw lid.
Geef je naam en adres op aan penningmeester@vomm.nl en wij nemen contact op.

VOMM-krant 2024 voorjaar

Het heeft even geduurd eer we weer in de beide kernen -Muiden en Muiderberg- onze nieuwsbrief konden verspreiden. Er lagen persoonlijke omstandigheden aan ten grondslag dat een en ander langer duurde dan gehoopt.
Met dank aan de vele (maar nog lang niet genoeg) belangeloze verspreiders van het blad. Heeft u hem toch gemist of heeft u een sticker op de brievenbus die de bezorger heeft doen besluiten hem niet in de bus te gooien dan is VOMM-krant ook digitaal bereikbaar.