Algemene Leden Vergadering 4 april 2023

Dinsdag 4 april Algemene Leden Vergadering in het Ontmoetingscentrum de Steeg, Populierenlaan 2a in Muiderberg.
Aanvang 20:00 uur
De ALV zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel tijd in beslag nemen. Daarom hebben we voor na de pauze 3 sprekers bereid gevonden om over hun werk in de ontwikkelingshulpverlening.
De vergadering is openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.

De vergaderstukken zitten onder deze link.

De sprekers van na de pauze staan beschreven in de uitnodiging

Welkom op de website van de VOMM

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg bestaat al vanaf 1981. Door de vrijwillige inspanning van stads- en dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gereäliseerd.
Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contacten bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in arme landen. De steun gaat dus rechtstreeks naar de mensen die hem hard nodig hebben.

Lees verder

Succesvol verloop van Wandelen voor Water

Donderdag 23 maart hebben de schoolkinderen van de bovenbouw van Muiden en Muiderberg gewandeld langs de Dijkweg en Noordpolderweg. Ze liepen elkaar tegemoet. Hoewel de weersverwachtingen rond het middaguur nogal bar leken, is er nauwelijks een druppel gevallen.

De sponsorloop heeft ruim € 6.000,- opgeleverd. We danken, mede namens de kinderen in Senegal van Maison de Sourds (huis van de doven), zowel de lopers als hun gulle gevers.
Zie ook bericht van MuiderNieuws, er was toen nog niet alles geteld….

Wandelen voor Water 23 maart 2023

Ook dit jaar gaat de VOMM in nauwe samenwerking met de basisscholen in Muiden en Muiderberg de sponsorloop “Wandelen voor Water” organiseren. We zijn elk jaar weer blij en dankbaar dat de basisscholen deze actie met al hun enthousiasme mogelijk maken. Dit jaar doen mee : Kindcentrum “De Meerstroom” in Muiderberg en Kindcentrum “Muiderkring” en “Jozefschool” in Muiden.

De opbrengst van dit jaarlijkse evenement gaat de VOMM dit jaar doneren aan “Silent Work”. “Silent Work” is een organisatie opgericht door Wiljo Oosterom uit Nederland. Zij emigreerde naar West Afrika. Daar heeft ze in de loop van jaren haar kennis en netwerk gebruikt om een aantal lokale initiatieven te ondersteunen op gebied van onderwijs, voedsel en water kwaliteit en gezondheid. Bijzonder aan haar werk in Senegal, Mauritanië en Rwanda is het stichten van een aantal scholen voor dove kinderen. Eerder was er weinig mogelijkheid voor dove kinderen en volwassenen om aan de samenleving deel te nemen.

gebarentaal

Wiljo Oosterom heeft in Nederland als docent gebarentaal gewerkt en was leerkracht in een school gespecialiseerd in het onderwijs aan dove kinderen. Deze kennis heeft ze stapsgewijs kunnen overdragen aan een groeiende aantal leerkrachten in de bovengenoemde landen. Door scholen op te richten voor dove kinderen lukt het hen nu ook van onderwijs te genieten, een vak te leren en zelfredzaam mee te kunnen doen in de samenleving.

In Afrika komt veel doofheid voor, veel meer dan bij ons. Dit komt om dat doofheid een bijwerking kan zijn door het gebruik van Malariamedicatie.
Dove en slechthorende kinderen hebben daar geen toekomst. Doofheid en slechthorendheid wordt vaak niet begrepen, maar uitgelegd als “achterlijkheid”, waardoor kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst worden beroofd.

Een van deze scholen “Casa des Sourds” (huis van de doven) ligt in het kustplaatsje Fass Boye in Senegal. De plaats zelf heeft geen schoon drinkwater meer – de oorspronkelijke putten zijn vervuild. Mensen worden ziek door het gebruiken van het water uit deze waterputten. De school voert drinkwater aan uit andere verre plaatsen. De opbrengst van Wandelen voor Water 2023 gaat naar “Silent Work” om voor deze school een installatie te betalen die de school met eigen zuiver water voorziet en evt. ook aan omwonende water kan verkopen.

de school: maison des sourds

Meer informatie vindt u ook op de website van “Silent Work”.
Wiljo Osterom – genaamd Woodi – heeft haar bijzondere levenspad beschreven in verschillende boeken. Allemaal het lezen waard. Je vindt onder haar naam de titels: “Kleur bekennen”, “Een sluier van Zand” en “Dromen van Water“. Hierin beschrijft ze in mooie taal hoe het is om als blanke westerse vrouw in een islamitisch, Afrikaans land te leven zonder oordeel en vol dankbaarheid.

Heeft u uw buurmeisje of -jongen gemist, toen zij/hij bij u aanbelde om zich te laten sponsoren voor hun 10-km-lange wandeling?
Geen ramp u kunt hier via de QR-code of via bijgaande link uw sponsorbedrag alsnog overmaken.

Algemene Leden Vergadering 29-03-2022

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de ALV 2022. Tijdens de vergadering worden de gebruikelijke agendapunten behandeld en is een gewijzigd Huishoudelijk Reglement aan de orde.

Na de pauze (caa. 21:15) zal VOMM-lid Betteke de Gaay Fortman haar boek ‘Mensen ontwikkelen zichzelf’ bespreken. Zij beschrijft in haar boek haar ervaringen in Nepal, Bangladesh en Congo. Ondertussen geeft ze haar ideeën over ontwikkelingswerk bloot.
Een interessant boek en goed om dit juist tijdens een bijeenkomst van VOMM-leden te bespreken.

De stukken voor de vergadering zijn tweeledig en hieronder aan te klikken:
de agenda met alle bijbehorende bijlagen
– het concept Huishuidelijk Reglement

Hopelijk zien we u dinsdag 29 maart om 20:30 uur in het Ontmoetingscentrum de Steeg, Populierenlaan 2 B in Muiderberg.

Niet-leden zijn van harte welkom, maar wij hopen wel dat u dan als lid de bijeenkomst verlaat.

Schoon Water in Atsiekpoe (Ghana)

Vandaag 23 januari ontvingen we foto’s van de officiële ingebruikneming van de nieuwe schoonwatervoorziening voor het dorp.
Met Kerstmis sijpelden de eerste druppels uit de tank. Het gezuiverde water wordt op zonne-energie uit de grond gepompt (50 m diep).
De bewoners hebben zelf meegewerkt aan de bouw van de installatie samen met de ingenieurs van Maji-Project.
Er is een waterbeheerteam opgericht die de vergoeding per liter water gaan vaststellen en het onderhoudsteam gaan aanwijzen.
De gebruikers gaan een paar centen per 10 liter betalen om zo het onderhoud en de opleiding van minimaal 4 bewoners te kunnen financieren.

feestelijke ingebruikname eerste waterpomp in Atsiekpoe (Ghana)