Welkom op de website van de VOMM

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg bestaat al vanaf 1981. Door de vrijwillige inspanning van stads- en dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gereäliseerd.
Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contacten bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in arme landen. De steun gaat dus rechtstreeks naar de mensen die hem hard nodig hebben.

Lees verder

de VOMM-krant is uit

In december 2021 is bij alle bewoners van Muiden en Muiderberg de VOMM-krant bezorgd. Het geeft een goed beeld waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest en hoe de stand van zaken is bij de projecten die we ondersteunen.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat het u stimuleert zich als lid aan te melden.

Rabo Clubsupport 2021

RABO Club Support actie: u heeft op ons stem gestemd!  
De VOMM deed dit jaar mee aan de RABO Club Support actie.

Om te communiceren met de bewoners van Muiden en Muiderberg hebben we een website en Facebookpagina en zitten we inmiddels ook op Instagram, sturen we digitale nieuwsbrieven aan de leden maar willen we liefst 1 à 2 keer per jaar een papieren VOMM-krant voor alle bewoners in Muiden en Muiderberg in de bus doen. Dat brengt behoorlijk wat kosten met zich mee, die we liever niet ten kosten laten gaan van onze projecten in Mali, Nepal en Ghana.

Het leverde een bedrag op van € 581,52 op.

Vorig jaar deden we ook mee met deze actie en toen bleek dat leverde € 495,- op..

Luuk Donders, voorzitter
 

Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 29 juni houden we onze (uitgestelde) Algemene Leden Vergadering in het Ontmoetingscentrum ‘de Steeg’ in de Populierenlaan 2 B in Muiderberg.
De vergadering begint om 20:15 uur. U bent van harte welkom, maar u dient zich dan wel eerst aanmelden bij voorzitter@vomm.nl. Ook is het mogelijk om de vergadering on-line bij te wonen. Ook daarvoor zult u zich eerst dienen aan te melden bij de voorzitter. U krijgt dan daags te voren een link toegestuurd.

De vergaderstukken zijn hier te downloaden.