Welkom op de website van de VOMM

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg bestaat al vanaf 1981. Door de vrijwillige inspanning van stads- en dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gereäliseerd.
Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contacten bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in arme landen. De steun gaat dus rechtstreeks naar de mensen die hem hard nodig hebben.

Lees verder

Wandelen voor Water 23 maart 2023

Ook dit jaar gaat de VOMM in nauwe samenwerking met de basisscholen in Muiden en Muiderberg de sponsorloop “Wandelen voor Water” organiseren. We zijn elk jaar weer blij en dankbaar dat de basisscholen deze actie met al hun enthousiasme mogelijk maken. Dit jaar doen mee : Kindcentrum “De Meerstroom” in Muiderberg en Kindcentrum “Muiderkring” en “Jozefschool” in Muiden.

De opbrengst van dit jaarlijkse evenement gaat de VOMM dit jaar doneren aan “Silent Work”. “Silent Work” is een organisatie opgericht door Wiljo Oosterom uit Nederland. Zij emigreerde naar West Afrika. Daar heeft ze in de loop van jaren haar kennis en netwerk gebruikt om een aantal lokale initiatieven te ondersteunen op gebied van onderwijs, voedsel en water kwaliteit en gezondheid. Bijzonder aan haar werk in Senegal, Mauritanië en Rwanda is het stichten van een aantal scholen voor dove kinderen. Eerder was er weinig mogelijkheid voor dove kinderen en volwassenen om aan de samenleving deel te nemen.

gebarentaal

Wiljo Oosterom heeft in Nederland als docent gebarentaal gewerkt en was leerkracht in een school gespecialiseerd in het onderwijs aan dove kinderen. Deze kennis heeft ze stapsgewijs kunnen overdragen aan een groeiende aantal leerkrachten in de bovengenoemde landen. Door scholen op te richten voor dove kinderen lukt het hen nu ook van onderwijs te genieten, een vak te leren en zelfredzaam mee te kunnen doen in de samenleving.

In Afrika komt veel doofheid voor, veel meer dan bij ons. Dit komt om dat doofheid een bijwerking kan zijn door het gebruik van Malariamedicatie.
Dove en slechthorende kinderen hebben daar geen toekomst. Doofheid en slechthorendheid wordt vaak niet begrepen, maar uitgelegd als “achterlijkheid”, waardoor kinderen snel geïsoleerd raken en van hun toekomst worden beroofd.

Een van deze scholen “Casa des Sourds” (huis van de doven) ligt in het kustplaatsje Fass Boye in Senegal. De plaats zelf heeft geen schoon drinkwater meer – de oorspronkelijke putten zijn vervuild. Mensen worden ziek door het gebruiken van het water uit deze waterputten. De school voert drinkwater aan uit andere verre plaatsen. De opbrengst van Wandelen voor Water 2023 gaat naar “Silent Work” om voor deze school een installatie te betalen die de school met eigen zuiver water voorziet en evt. ook aan omwonende water kan verkopen.

de school: maison des sourds

Meer informatie vindt u ook op de website van “Silent Work”.
Wiljo Osterom – genaamd Woodi – heeft haar bijzondere levenspad beschreven in verschillende boeken. Allemaal het lezen waard. Je vindt onder haar naam de titels: “Kleur bekennen”, “Een sluier van Zand” en “Dromen van Water“. Hierin beschrijft ze in mooie taal hoe het is om als blanke westerse vrouw in een islamitisch, Afrikaans land te leven zonder oordeel en vol dankbaarheid.

Kort verslag ALV 29 maart 2022

Wij kijken terug op een fijn verlopen ALV met na de pauze een geanimeerd gesprek met schrijfster en dorpsgenoot Betteke de Gaay Fortman.

Tijdens de vergadering gingen de leden akkoord met de financiële verantwoording over 2021 en met de begroting 2022. Er werden vraagtekens gezet bij de lage en al jaren dezelfde contributiebijdrage van € 10,-.
Dit is om de drempel zo laag mogelijk te houden, voor hen die het zich kunnen permitteren is een hogere bijdrage altijd welkom. Gemiddeld wordt er € 25,- betaald.

Ook werd het Huishoudelijk Reglement gewijzigd. Gevraagd werd om de mutaties t.o.v. de vorige versie aan te geven. Dat is hierbij in geel gedaan. (dubbelklik)

Resultaat Wandelen voor Water

De Muiderbergse schoolkinderen van de Oranje Nassau School en de Vinkenbaan hebben donderdag 24 maart de traditionele Wandelen-voor-Water-tocht gelopen langs en over de Dijk naar Muiden en weer terug. Zij lieten zich per kilometer sponsoren en dat leverde een mooi bedrag op van € 3.566,05 op.
Helaas kwamen er geen tegenliggers van de Muidense basisscholen hen tegemoet. Wellicht lopen zij een andere keer of een ander rondje???

Met dit bedrag kunnen ze in Atsiekpoe een end verder met de aanleg van openbare toiletten en wasgelegenheid. Bovendien kan de ‘Green Clinic’ nu op de in januari in gebruik genomen waterpomp worden aangesloten.

Ach heeft u de kinderen gemist of was u niet thuis toen ze bij u aan de deur waren,
scan de QR-code en u kunt alsnog uw donatie geven.

Kortom meisjes, jongens, leerkrachten, sponsors en ouders bedankt!

Algemene Leden Vergadering 29-03-2022

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de ALV 2022. Tijdens de vergadering worden de gebruikelijke agendapunten behandeld en is een gewijzigd Huishoudelijk Reglement aan de orde.

Na de pauze (caa. 21:15) zal VOMM-lid Betteke de Gaay Fortman haar boek ‘Mensen ontwikkelen zichzelf’ bespreken. Zij beschrijft in haar boek haar ervaringen in Nepal, Bangladesh en Congo. Ondertussen geeft ze haar ideeën over ontwikkelingswerk bloot.
Een interessant boek en goed om dit juist tijdens een bijeenkomst van VOMM-leden te bespreken.

De stukken voor de vergadering zijn tweeledig en hieronder aan te klikken:
de agenda met alle bijbehorende bijlagen
– het concept Huishuidelijk Reglement

Hopelijk zien we u dinsdag 29 maart om 20:30 uur in het Ontmoetingscentrum de Steeg, Populierenlaan 2 B in Muiderberg.

Niet-leden zijn van harte welkom, maar wij hopen wel dat u dan als lid de bijeenkomst verlaat.

Wandelen voor Water – sponsorloop donderdag 24 maart

Vanaf 18 maart 2022 komen de leerlingen van de basisscholen langs de deuren om u te vragen hun wandeltocht tussen Muiden en Muiderberg te sponsoren, waarmee zij hopen veel geld op te halen voor het waterproject in Ghana.

U helpt toch ook mee?

Door de Corona pandemie kon de afgelopen 2 jaar Wandelen voor Water niet door gaan, waardoor weinig geld opgehaald kon worden ter ondersteuning van het water- en sanitatieproject in het dorp Atsiekpoe in Ghana.

We zijn als VOMM al langer betrokken bij het initiatief vanuit de lokale bevolking om een kliniek te bouwen voor betere zorg in het dorp en de regio. Het gebouw staat er nu. Maar toiletten en douche is er nog niet. Een tweede doelstelling vanuit het dorp is te zorgen voor een drinkwatervoorziening voor de bewoners en een aansluiting van schoon water naar deze kliniek. Dit moest uitgesteld worden omdat er niet genoeg financiële middelen beschikbaar waren.

In deze karige tijden kon de waterpomp geslagen worden. Voor het dorp is begin dit jaar een schoon water installatie in gebruik genomen.  Nu gaat het erom dat dit water wordt aangesloten op de kliniek en dat er een toiletgebouwtje bij de kliniek komt waar mensen zich kunnen douchen en naar de toilet kunnen. Ook in de kliniek zelf moeten nog loodgieterswerkzaamheden plaatsvinden. Daarvoor is onze hulp gevraagd.

Eindelijk kunnen we dit jaar wél weer de sponsorloop Wandelen voor Water organiseren. Op donderdag 24 maart a.s. gaan de leerlingen van de basisscholen in Muiderberg en de Jozefschool in Muiden weer langs de Dijk wandelen en  hopen voor hun prestatie veel geld op te halen.

Kijk naar het leven in Atsiekpoe en de kliniek in de film van Cindy op onze facebookpagina. Dan weet je hoe hard de steun nodig is om eindelijk schoon water met drinkwaterkwaliteit beschikbaar te hebben voor iedere dorpsbewoner en om hygiënisch te kunnen werken in de kliniek.  

Want wat is een ziekenhuis zonder schoon water!

scan de QR-code en maak uw bijdrage over aan de VOMM tbv Wandelen voor Water.