Welkom op de website van de VOMM

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg bestaat al vanaf 1981. Door de vrijwillige inspanning van stads- en dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gereäliseerd.
Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contacten bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in arme landen. De steun gaat dus rechtstreeks naar de mensen die hem hard nodig hebben.

Lees verder

Kort verslag ALV 29 maart 2022

Wij kijken terug op een fijn verlopen ALV met na de pauze een geanimeerd gesprek met schrijfster en dorpsgenoot Betteke de Gaay Fortman.

Tijdens de vergadering gingen de leden akkoord met de financiële verantwoording over 2021 en met de begroting 2022. Er werden vraagtekens gezet bij de lage en al jaren dezelfde contributiebijdrage van € 10,-.
Dit is om de drempel zo laag mogelijk te houden, voor hen die het zich kunnen permitteren is een hogere bijdrage altijd welkom. Gemiddeld wordt er € 25,- betaald.

Ook werd het Huishoudelijk Reglement gewijzigd. Gevraagd werd om de mutaties t.o.v. de vorige versie aan te geven. Dat is hierbij in geel gedaan. (dubbelklik)

Resultaat Wandelen voor Water

De Muiderbergse schoolkinderen van de Oranje Nassau School en de Vinkenbaan hebben donderdag 24 maart de traditionele Wandelen-voor-Water-tocht gelopen langs en over de Dijk naar Muiden en weer terug. Zij lieten zich per kilometer sponsoren en dat leverde een mooi bedrag op van € 3.566,05 op.
Helaas kwamen er geen tegenliggers van de Muidense basisscholen hen tegemoet. Wellicht lopen zij een andere keer of een ander rondje???

Met dit bedrag kunnen ze in Atsiekpoe een end verder met de aanleg van openbare toiletten en wasgelegenheid. Bovendien kan de ‘Green Clinic’ nu op de in januari in gebruik genomen waterpomp worden aangesloten.

Ach heeft u de kinderen gemist of was u niet thuis toen ze bij u aan de deur waren,
scan de QR-code en u kunt alsnog uw donatie geven.

Kortom meisjes, jongens, leerkrachten, sponsors en ouders bedankt!

Algemene Leden Vergadering 29-03-2022

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de ALV 2022. Tijdens de vergadering worden de gebruikelijke agendapunten behandeld en is een gewijzigd Huishoudelijk Reglement aan de orde.

Na de pauze (caa. 21:15) zal VOMM-lid Betteke de Gaay Fortman haar boek ‘Mensen ontwikkelen zichzelf’ bespreken. Zij beschrijft in haar boek haar ervaringen in Nepal, Bangladesh en Congo. Ondertussen geeft ze haar ideeën over ontwikkelingswerk bloot.
Een interessant boek en goed om dit juist tijdens een bijeenkomst van VOMM-leden te bespreken.

De stukken voor de vergadering zijn tweeledig en hieronder aan te klikken:
de agenda met alle bijbehorende bijlagen
– het concept Huishuidelijk Reglement

Hopelijk zien we u dinsdag 29 maart om 20:30 uur in het Ontmoetingscentrum de Steeg, Populierenlaan 2 B in Muiderberg.

Niet-leden zijn van harte welkom, maar wij hopen wel dat u dan als lid de bijeenkomst verlaat.

Wandelen voor Water – sponsorloop donderdag 24 maart

Vanaf 18 maart 2022 komen de leerlingen van de basisscholen langs de deuren om u te vragen hun wandeltocht tussen Muiden en Muiderberg te sponsoren, waarmee zij hopen veel geld op te halen voor het waterproject in Ghana.

U helpt toch ook mee?

Door de Corona pandemie kon de afgelopen 2 jaar Wandelen voor Water niet door gaan, waardoor weinig geld opgehaald kon worden ter ondersteuning van het water- en sanitatieproject in het dorp Atsiekpoe in Ghana.

We zijn als VOMM al langer betrokken bij het initiatief vanuit de lokale bevolking om een kliniek te bouwen voor betere zorg in het dorp en de regio. Het gebouw staat er nu. Maar toiletten en douche is er nog niet. Een tweede doelstelling vanuit het dorp is te zorgen voor een drinkwatervoorziening voor de bewoners en een aansluiting van schoon water naar deze kliniek. Dit moest uitgesteld worden omdat er niet genoeg financiële middelen beschikbaar waren.

In deze karige tijden kon de waterpomp geslagen worden. Voor het dorp is begin dit jaar een schoon water installatie in gebruik genomen.  Nu gaat het erom dat dit water wordt aangesloten op de kliniek en dat er een toiletgebouwtje bij de kliniek komt waar mensen zich kunnen douchen en naar de toilet kunnen. Ook in de kliniek zelf moeten nog loodgieterswerkzaamheden plaatsvinden. Daarvoor is onze hulp gevraagd.

Eindelijk kunnen we dit jaar wél weer de sponsorloop Wandelen voor Water organiseren. Op donderdag 24 maart a.s. gaan de leerlingen van de basisscholen in Muiderberg en de Jozefschool in Muiden weer langs de Dijk wandelen en  hopen voor hun prestatie veel geld op te halen.

Kijk naar het leven in Atsiekpoe en de kliniek in de film van Cindy op onze facebookpagina. Dan weet je hoe hard de steun nodig is om eindelijk schoon water met drinkwaterkwaliteit beschikbaar te hebben voor iedere dorpsbewoner en om hygiënisch te kunnen werken in de kliniek.  

Want wat is een ziekenhuis zonder schoon water!

scan de QR-code en maak uw bijdrage over aan de VOMM tbv Wandelen voor Water.

Schoon Water in Atsiekpoe (Ghana)

Vandaag 23 januari ontvingen we foto’s van de officiële ingebruikneming van de nieuwe schoonwatervoorziening voor het dorp.
Met Kerstmis sijpelden de eerste druppels uit de tank. Het gezuiverde water wordt op zonne-energie uit de grond gepompt (50 m diep).
De bewoners hebben zelf meegewerkt aan de bouw van de installatie samen met de ingenieurs van Maji-Project.
Er is een waterbeheerteam opgericht die de vergoeding per liter water gaan vaststellen en het onderhoudsteam gaan aanwijzen.
De gebruikers gaan een paar centen per 10 liter betalen om zo het onderhoud en de opleiding van minimaal 4 bewoners te kunnen financieren.

feestelijke ingebruikname eerste waterpomp in Atsiekpoe (Ghana)