Auteursarchief: Luuk Donders

Nieuwsbrief juli 2020

In juli hebben we alle leden een nieuwsbrief gezonden, per mail of per post -aan de mensen waarvan we geen emailadres hebben.
Daarnaast hebben ook alle leden een verzoek gekregen hun jaarlijkse bijdrage aan de penningmeester over te maken.

Open de nieuwsbrief door er op te klikken.

Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief digitaal, geef dit dan door aan penningmeester@vomm.nl.

Geen Wandelen voor Water in maart

Eigenlijk was op 26 maart Gaan voor Ghana, de variant van Wandelen voor Water, gepland. Dat gaat gezien de Corona crisis niet door.
Wanneer we het wel kunnen organiseren en in welke vorm we dat dan zullen doen is afwachten, we zullen zeker een creatieve oplossing vinden.

Algemene Leden Vergadering 11 maart

Beste leden en andere geïnteresseerden,
Op 11 maart vindt de ALV plaats. Voor de pauze zullen we de formele agendapunten behandelen, na de pauze de verslagen van de contactpersonen over hun project.
Trudi van Dorssen is dan juist teruggekeerd van haar bezoek aan het oude en nieuwe project in Nepal, zij zal hier uitgebreid verslag van doen.  
De stukken, notulen vorige ALV, secretarieel en financieel verslag, kunt u vinden het menu ANBI. of klik op ALV stukken
Wij zien u graag in zaal Gieling in de Weesperstraat 82 in Muiden,
Aanvang 20:00 uur.

VOMM op de GoedeDoelenMarkt

Op zaterdag 15 juni zal VOMM vertegenwoordigd zijn op de Goede Doelen Markt op het Julianaplein te Bussum. Van 13:00 tot 16:00 uur zullen bestuursleden u nader informeren  omtrent onze projecten in Ghana, Nepal en Mali.

€ 6014.80,- voor Wandelen voor Water

Op donderdag 21maart liepen de schoolkinderen van de vier basisscholen in de voormalige Gemeente Muiden weer langs de Noordpolderweg en de Dijkweg een 10 km wandeling tussen Muiden en Muiderberg.
De sponsorloop voor een waterproject in Mali – West-Afrika – leverde maar liefst € 6014,80 op. Zie voor meer informatie bij projecten Here Bugu.

Lees verder