Agenda

Wandelen voor Water donderdag 21 maart 2024

Op 21 maart gaan de bovenbouwleerlingen van alle scholen in Muiden en Muiderberg wandelen voor water. Zij krijgen in de week van 11 maart voorlichting over het waterprobleem in de wereld en in het bijzonder schoon drinkwater.
Betteke de Gaay Fortman zal samen met een bestuurslid van de VOMM de scholen bezoeken. De bedoeling van deze voorlichting is om het waterbewustzijn bij kinderen aan te wakkeren. Klimaatveranderingen veroorzaken enerzijds droogte en anderzijds overstromingen. In D.R. Congo is van beide zaken sprake. En derhalve wordt verkrijgen van schoonwater steeds gecompliceerder.

De kinderen zullen langs de deur gaan om hen te laten sponsoren. Zo proberen we geld bijeen te zamelen voor een schoonwatervoorziening in een van de armste wijken van de stad Uvira in de Democratische Republiek Congo. Voor meer informatie zie het projectvoorstel van ADED, de organisatie die wij als VOMM financieel ondersteunen.


Algemene Leden Vergadering woensdag 17 april 2024

Als vereniging behoor je jaarlijks je beleid aan de leden te verantwoorden. Dat gaan we doen op 17 april en wel deze keer in Muiden.
Zaal Gieling, Weesperstraat 82, 1398 XZ Muiden zal ons en u ontvangen. Zodra alle stukken gereed zijn zullen we die op de site publiceren. Zie dan onder menu onderdeel ANBI. De leden krijgen hierover via de digitale nieuwsbrief nader bericht.


VOMM op de Kunststad Muiden zondag 3 maart 2024

Op 3 maart staan we met een kleine uitstalling in het Kunstgebouwtje aan de Prinses Irenestraat 3. Naast het werven van leden zullen we ook kinderkleertjes, toilettassen en kussenslopen verkopen. Deze textiele producten zijn gemaakt in het naaiatelier van Silent Work in Senegal. Silent Work richt zich op dove kinderen en hun ouders. Zij trekken doven in het algemeen uit hun isolement en betrekken ze het onderwijs en maatschappij. Inmiddels zijn er in Senegal en Mauritanië diverse dovenscholen opgericht. zelfs middelbare scholieren ontvangen nu regulier onderwijs.