Algemene Leden Vergadering

Op 17 april was onze jaarlijkse ALV in Muiden.
Zo’n twintig leden bezochten de vergadering en er werd over en weer gesproken over de in- en uitgaven van de vereniging, de plannen en de projecten die VOMM nu ondersteunt.

De stukken zijn hier te downloaden.
Als uw printer pdf-booklet-printen ondersteunt, krijg je een klein boekje van 6 pagina’s.