VOMM-krant 2024 voorjaar

Het heeft even geduurd eer we weer in de beide kernen -Muiden en Muiderberg- onze nieuwsbrief konden verspreiden. Er lagen persoonlijke omstandigheden aan ten grondslag dat een en ander langer duurde dan gehoopt.
Met dank aan de vele (maar nog lang niet genoeg) belangeloze verspreiders van het blad. Heeft u hem toch gemist of heeft u een sticker op de brievenbus die de bezorger heeft doen besluiten hem niet in de bus te gooien dan is VOMM-krant ook digitaal bereikbaar.