Kort verslag ALV 29 maart 2022

Wij kijken terug op een fijn verlopen ALV met na de pauze een geanimeerd gesprek met schrijfster en dorpsgenoot Betteke de Gaay Fortman.

Tijdens de vergadering gingen de leden akkoord met de financiële verantwoording over 2021 en met de begroting 2022. Er werden vraagtekens gezet bij de lage en al jaren dezelfde contributiebijdrage van € 10,-.
Dit is om de drempel zo laag mogelijk te houden, voor hen die het zich kunnen permitteren is een hogere bijdrage altijd welkom. Gemiddeld wordt er € 25,- betaald.

Ook werd het Huishoudelijk Reglement gewijzigd. Gevraagd werd om de mutaties t.o.v. de vorige versie aan te geven. Dat is hierbij in geel gedaan. (dubbelklik)