Algemene Leden Vergadering 29-03-2022

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de ALV 2022. Tijdens de vergadering worden de gebruikelijke agendapunten behandeld en is een gewijzigd Huishoudelijk Reglement aan de orde.

Na de pauze (caa. 21:15) zal VOMM-lid Betteke de Gaay Fortman haar boek ‘Mensen ontwikkelen zichzelf’ bespreken. Zij beschrijft in haar boek haar ervaringen in Nepal, Bangladesh en Congo. Ondertussen geeft ze haar ideeën over ontwikkelingswerk bloot.
Een interessant boek en goed om dit juist tijdens een bijeenkomst van VOMM-leden te bespreken.

De stukken voor de vergadering zijn tweeledig en hieronder aan te klikken:
de agenda met alle bijbehorende bijlagen
– het concept Huishuidelijk Reglement

Hopelijk zien we u dinsdag 29 maart om 20:30 uur in het Ontmoetingscentrum de Steeg, Populierenlaan 2 B in Muiderberg.

Niet-leden zijn van harte welkom, maar wij hopen wel dat u dan als lid de bijeenkomst verlaat.