de VOMM-krant is uit

In december 2021 is bij alle bewoners van Muiden en Muiderberg de VOMM-krant bezorgd. Het geeft een goed beeld waar we de afgelopen periode mee bezig zijn geweest en hoe de stand van zaken is bij de projecten die we ondersteunen.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat het u stimuleert zich als lid aan te melden.