Algemene Leden Vergadering 11 maart

Beste leden en andere geïnteresseerden,
Op 11 maart vindt de ALV plaats. Voor de pauze zullen we de formele agendapunten behandelen, na de pauze de verslagen van de contactpersonen over hun project.
Trudi van Dorssen is dan juist teruggekeerd van haar bezoek aan het oude en nieuwe project in Nepal, zij zal hier uitgebreid verslag van doen.  
De stukken, notulen vorige ALV, secretarieel en financieel verslag, kunt u vinden het menu ANBI. of klik op ALV stukken
Wij zien u graag in zaal Gieling in de Weesperstraat 82 in Muiden,
Aanvang 20:00 uur.