ALV 27 februari om 20:30 uur in de Rijver

Beste leden en andere geïnteresseerden,
Eind van de maand vindt de ALV plaats. Voor de pauze zullen we de formele agendapunten behandelen, na de pauze de verslagen van de contactpersonen over hun project.  
De stukken, notulen vorige ALV, secretarieel en financieel verslag, kunt u vinden het menu ANBI.
Wij zien u graag in de Rijver, Nienhuis Ruyskade 26 Muiderberg.