VOMM ondersteunt project in Mali

Het in 2009 opgerichte leef-, werkgemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) krijgt van de VOMM een bijdrage voor onderwijs aan de kinderen, die daar les krijgen in kleinere klassen dan in de staatsscholen. Het is opgericht door de Malinees Baba Traoré en de Nederlandse Yvonne Gerner.
Het project werkt aan een duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van extreem armen. De stichting tracht door opleiding en betaald werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.
In Mali is sprake van een groeiende ongelijkheid tussen arm en “rijk”. Dit drijft de allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement van waaruit zij steun zoeken bij- en doelwit worden van radicale organisaties.

De projecten (werk en inkomen, duurzame energie, onderwijs, kunst en cultuur) op Here Bugu en de omgeving worden uitgevoerd, zijn een kweekvijver, een leerschool. Zij versterken het gevoel van eigenwaarde en geven de deelnemers een eigen stem, het opdoen van positieve zelfkennis en ervaring.

Zie voor meer informatie de website van Here Bugu, stichting Rondom Baba.