Welkom op de website van de VOMM

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg bestaat al vanaf 1981. Door de vrijwillige inspanning van stads- en dorpsgenoten worden kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gereäliseerd.
Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door persoonlijke contacten bieden mensen uit Muiden en Muiderberg hulp aan mensen in arme landen. De steun gaat dus rechtstreeks naar de mensen die hem hard nodig hebben.

Lees verder

RABO Club Support actie: stem ook op ons!

De VOMM doet dit jaar me aan de RABO Club Support actie.
Om te communiceren met de bewoners van Muiden en Muiderberg hebben we een website en Facebook, sturen we digitale nieuwsbrieven aan de leden en hebben we 1 à 2 keer per jaar een papieren VOMM-krant voor alle bewoners in Muiden en Muiderberg. 

De website heeft een upgrade nodig, maar hier zijn kosten aan verbonden. Principieel willen we interne uitgaven niet ten koste laten gaan van de donaties en contributies van leden voor de diverse projecten.

Bent u lid van de RABO Bank Amstel en Vecht, dan ontvangt u een mail met de mogelijkheid vijf stemmen uit te brengen waarvan er twee naar één doel mogen.
Door op ons te stemmen steunt u de VOMM financieel zonder dat dit uzelf iets kost.

Als u klant bent van de Rabobank betekent dat nog niet dat je ook automatisch lid bent. Nog geen lid? Regel het dan op tijd zodat u ook meekunt stemmen met Rabo ClubSupport Actie! Een lidmaatschap is gratis. Lid worden en stemmen gaat gemakkelijk via Rabo App of via internetbankieren.

Fijn als u op ons stemt!

Luuk Donders, voorzitter

Nieuwsbrief juli 2020

In juli hebben we alle leden een nieuwsbrief gezonden, per mail of per post -aan de mensen waarvan we geen emailadres hebben.
Daarnaast hebben ook alle leden een verzoek gekregen hun jaarlijkse bijdrage aan de penningmeester over te maken.

Open de nieuwsbrief door er op te klikken.

Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief digitaal, geef dit dan door aan penningmeester@vomm.nl.

Geen Wandelen voor Water in maart

Eigenlijk was op 26 maart Gaan voor Ghana, de variant van Wandelen voor Water, gepland. Dat gaat gezien de Corona crisis niet door.
Wanneer we het wel kunnen organiseren en in welke vorm we dat dan zullen doen is afwachten, we zullen zeker een creatieve oplossing vinden.